Κυριακή Γιορτή

Στίχοι Άννα Γαλανού

Μουσική Γιάννης Νικολάου